Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-051250-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Quảng Bình, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá là 01 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Cá nhân, tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tờ khai và lệ phí cho kiểm dịch viên y tế Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tại Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Tại Cảng vụ Hòn La:
- Địa chỉ: Xã Quảng Đông - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
- Điện thoại: 052 6500 777.
- Email: kdyt.honla@gmail.com
Tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình:
- Địa chỉ: Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình.
- Điện thoại: 052 3844 329
- Email: kdyt.quangbinh@gmail.com
Tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo:
- Địa chỉ: Xã Dân Hóa – Huyện Minh Hóa – Quảng Bình
- Điện thoại: 052 3575 009
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, tất cả các ngày trong tuần.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tại Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra các giấy tờ liên quan, nếu đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và biên lai thu tiền lệ phí cho cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định.
- Trong thời gian không quá 01 giờ kiểm dịch viên y tế Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tại Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra thực tế; thực hiện các biện pháp xử lý y tế và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt cho cá nhân, tổ chức đề nghị.
Bước 3: Trả kết quả
Đến thời gian hẹn ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức mang phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tại Cảng vụ Hòn La, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.
Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt (Mẫu số 7)
Giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế thi thể, hài cốt, tro cốt của tổ chức y tế nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt, tro cốt)
Giấy chứng tử (đối với thi thể xuất, nhập cảnh).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy khai báo Y tế thi thể, hài cốt, tro cốt
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Kiểm tra y tế đối với hài cốt 7 USD/ lần kiểm tra
Kiểm tra y tế đối với thi thể 20 USD/ lần kiểm tra;
Kiểm tra y tế đối với tro cốt 5 USD/ lần kiểm tra
Xử lý vệ sinh hài cốt 14 USD/ lần xử lý
Xử lý vệ sinh thi thể 40 USD/ lần xử lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-051250-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23