Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-053149-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 1-2 ngày tùy theo loại hình cơ sở thực phẩm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Gửi giấy mời dự tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bước 2: Cơ sở nhận được giấy mời dự tập huấn, cử người tham dự tập huấn đúng thành phần và thời gian
Bước 3: Tổ chức lớp tập huấn các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
Bước 4: Sau khi đối tượng tiếp thu các nội dung kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm thủ tục cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở tham dự tập huấn.
* Người đã có giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm phải tham gia tập huấn cập nhật các kiến thức chuyên ngành cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm 15.000 đồng/ 1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17