Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-053359-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch) theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý). Phòng Quy hoạch và Xây dựng cử chuyên viên kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban ghi ý kiến
Bước 3: Phòng Quy hoạch và Xây dựng thực hiện các công việc giải quyết hồ sơ theo quy định, dự thảo Chứng chỉ quy hoạch (Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch) trình ký Lãnh đạo Ban
Bước 4: Phòng Quy hoạch và Xây dựng hướng dẫn Nhà đầu tư nộp lệ phí cấp Chứng chỉ quy hoạch (Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch), vào sổ theo dõi và giao trả kết quả theo quy định
Trường hợp vị trí đầu tư đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt:
+ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch;
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.
Trường hợp vị trí đầu tư chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt:
+ Đơn đề nghị cấp văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch;
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh, bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình với tỷ lệ thích hợp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (do Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình hướng dẫn)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ quy hoạch (Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch) đối với dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-053359-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34