Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-054879-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Sở Thông tin và Truyền thông) phải cấp giấy phép; Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị, cá nhân muốn xin giấy phép xuất bản Tài liệu không kinh doanh phải đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo lĩnh vực được niêm yết tại cơ quan cấp phép
Bước 2: Phòng Báo chí - Xuất bản hướng dẫn, thụ lý hồ sơ đề cấp phép:
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết.
- Hồ sơ còn thiếu theo quy định: Trả lại, yêu cầu bổ sung (Phòng Báo chí - Xuất bản tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết khi đơn vị, tổ chức, cá nhân đã bổ sung đầy đủ).
Bước 3: - Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo luật định, phòng Báo chí - Xuất bản tiến hành các công việc xử lý hồ sơ theo quy định, làm giấy phép trình lãnh đạo ký.
- Phòng Báo chí - Xuất bản trả kết quả theo phiếu hẹn.
Đơn xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu)
Hai bộ bản thảo xuất bản phẩm (đóng thành tập có dấu treo và dấu giáp lai trong trường hợp bản thảo có từ 02 trang trở lên); trường hợp tài liêu bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
18