Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-054937-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay tại thời điểm nhận được văn bản đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận việc đăng ký của nhà đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
- Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ban Quản lý và nhận giấy biên nhận.
Bước 2: Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình:
Phòng Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận cho Nhà đầu tư ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư trong nước phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc các trường hợp sau:
a. Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư;
b. Dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP (dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư).
Bản đăng ký Dự án đầu tư (mẫu phụ lục I-11)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương ương khác của tổ chức
Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-11Bản đăng ký dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-054937-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
46