Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-055099-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;
+ Qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định thiết kế sơ bộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ số 02 Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, thẩm định thiết kế cơ sở các Dự án ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở;
Thuyết minh dự án đầu tư;
Nội dung thiết kế cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định thiết kế sơ bộ dự án (Phụ lục II, Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Được tính cụ thể đối với từng dự án
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-055099-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]

0
32