Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-056314-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Cách thức thực hiện: Hồ sơ xin cấp phép nộp trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: + Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Thời hạn giải quyết của Cục Bản quyền là: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký quyền tác giả phải đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo lĩnh vực được niêm yết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đảng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đầy đủ theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuyển hồ sơ (phí, lệ phí) của tổ chức, cá nhân cho Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ của tổ chức, cá nhân, bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm gửi hồ sơ, tiền lệ phí đến Cục bản quyền tác giả để được đăng ký (thông qua đường bưu điện). Tổ chức, cá nhân nộp và lấy giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại nơi tiếp nhận, thụ lý hồ sơ theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhình thấy toàn bộ phòng
Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên
Không được đặt khóa, chốt của bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ
Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu quy định của Bộ VHTTDL). Tờ khai làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin, tóm tắt nội dung tác phẩm; Tên tác giả, tác phẩm, thời gian địa điểm, hình thức công bố, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả (ảnh chụp phóng kích kích thước 21 x 29cm, cở giấy A4)
Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền
Giấy đăng ký kinh doanh nếu người nộp đơn là công ty, doanh nghiệp (bản sao có công chứng)
Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị có sản phẩm hàng hóa
Giấy chứng minh nhân dân tác giả (bản sao có công chứng)
Tác giả chuyển quyền sử dụng
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao thông qua các cuộc thi
Trong trường hợp tổ chức cuộc thi để chọn tác phẩm sử dụng chính thức, thì ngoài các thủ tục trên cần có thêm những giấy tờ sau đây:
- 01 tờ thông báo thể lệ cuộc thi (bản chính);
- 01 biên bản chấm thi của Hội đồng giám khảo (bản chính);
- Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo (bản sao có công chứng);
Quyết định của cơ quan chọn tác phẩm sử dụng chính thức (bản sao có công chứng).
Ghi chú: 04 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, tở khai đăng ký quyền liên quan, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ban hành kèm theoQuyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký quyền liên quan
Tải về
Tờ khai đăng ký quyền tác giả
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký quyền liên quan - Cuộc biểu diễn được định hình trên: Bản ghi âm : 200.000 đồng; Bản ghi hình : 300.000 đồng; Chương trình phát song: 500.000 đồng - Bản ghi âm: 200.000 đồng - Bản ghi hình: 300.000 đồng - Chương trình phát song: 500.000 đồng
Đăng ký quyền tác giả - 100.000 đồng đối với Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoạc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;Tác phẩm báo chí;Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm nhiếp ảnh; - 300.000 đồng đối với Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học - 400.000 đồng đối với Tác phẩm tạo hình; Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. - 500.000 đồng đối với Tác phẩm điện ảnh; Tác phẩm trên sân khấu được định hình trên băng đĩa - 600.000 đồng đối với Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính - Mức thu quy định này áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan lần đầu. Trường hợp xin cấp lại thì phải nộp 50% mức thu lần đầu đối với từng loại tác phẩm tương ứng. - Cơ quan thu không phải hoàn trả lệ phí đối với những giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền tác giả - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-056314-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Quyền tác giả, quyền liên quan
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17