Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-056602-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ xin cấp phép nộp trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ văn bản hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Sở VHTTDL) phải có trách nhiệm cấp giấy phép;
+ Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị, Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động Vũ trường phải đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo lĩnh vực được niêm iết tại cơ quan cấp phép (xem mục 7)
Bước 2: Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa hướng dẫn, thụ lý hồ sơ đề cấp phép:
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết.
- Hồ sơ còn thiếu theo quy định: Trả lại, yêu cầu bổ sung (Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết khi đơn vị, tổ chức, cá nhân đã bổ sung đầy đủ)
Bước 3: Sau khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, bộ phận nghiệp vụ văn hóa kết hợp thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, thẩm định cơ sở kinh doanh vũ trường của tổ chức, cá nhân, sau đó làm giấy phép trình lãnh đạo ký và trả giấy phép theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên
Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử-văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ
Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương
Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng
Quy định rõ thành phần hồ sơ mới (theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ), cụ thể:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (mẫu số 3);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
+ Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (mẫu 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-056602-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
24