Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-057538-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử bản chính (một bản) và số lượng Giấy chứng tử bản sao cấp theo yêu cầu của đương sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: - Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật;
- Nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng của người chết, nếu thân nhân của họ có yêu cầu. Hoặc Sở Tư pháp nơi người đó chết (đối với trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết).
+ Đề nghị cấp bản sao Giấy chứng tử (nếu có yêu cầu).
- Nhận Giấy chứng tử do Sở Tư pháp cấp.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước (Sở Tư pháp): - Nhận hồ sơ đăng ký khai tử từ đương sự;
- Kiểm tra các giấy tờ đã nộp và xuất trình, đảm bảo hợp lệ;
- Ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử;
- Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử;
Số lượng bản sao được cấp theo yêu cầu của đương sự
- Sau khi đăng ký khai tử, Sở Tư pháp gửi cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bản sao Giấy chứng tử để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú.
Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc một trong các loại giấy tờ thay thế sau đây:
+ Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp người bị Toà án tuyên bố là đã chết);
+ Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên (đối với trường hợp người chết có nghi vấn);
+ Biên bản xác nhận việc chết do người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông lập, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó (đối với trường hợp người chết trên phương tiện giao thông);
+ Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (đối với trường hợp người chết tại nhà ở nơi cư trú).
Xuất trình giấy chứng nhận thường trú hoặc tam trú của người chết (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký khai tử 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-057538-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18