Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-057749-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh đã được bổ sung hộ tịch vào các cột mục tương ứng và đóng dấu ở mặt trước; Đã ghi rõ nội dung bổ sung, căn cứ ghi bổ sung, họ tên người ghi bổ sung, ngày, tháng năm ghi bổ sung và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền vào phần đã ghi bổ sung ở mặt sau Giấy khai sinh bản chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với cá nhân: - Chuẩn bị, nộp và xuất trình các loại giấy tờ trong hồ sơ xin bổ sung hộ tịch và nộp lệ phí;
- Nhận kết quả bổ sung hộ tịch từ Sở Tư pháp.
Các bước thực hiện tại Sở Tư pháp: - Tiếp nhận hồ sơ xin bổ sung hộ tịch và thu lệ phí;
- Kiểm tra các giấy tờ đã nộp và xuất trình (đảm bảo hợp lệ); xác minh hồ sơ nếu thấy cần thiết.
- Ghi những nội dung cần bổ sung vào cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.
Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.
Nộp Tờ khai (theo mẫu quy định)
Xuất trình:
- Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch;
- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch;
- Chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc hộ chiếu của người cần bổ sung hộ tịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính-Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-057749-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20