Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-063648-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày trao giấy biên nhận và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thay đổi bổ sung
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân và tổ chức: Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, trong vòng 07 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Phiếu trả kết quả
Bước 2: Đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 07 ngày phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thay đổi cho doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiên, phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của các chuyên ngành
Xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: Ân phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Các chứng chỉ hành nghề/giấy phép đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện do các Ngành quy định có trước khi đăng ký kinh doanh như: Tư vấn ngành xây dưng, kiến trúc, kiểm toán, khám chữa bệnh, kinh doanh bất động sản....)
Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-5)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký/bổ sung: ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-063648-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16