Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-070482-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã, công an huyện, Phòng tư pháp, Sở tư pháp, Ban tự quản thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình tờ khai đăng ký lại, sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, xác minh các giấy tờ hợp lệ (Nếu trong thời gian cần phải xác minh thì thời hạn không kéo dài thêm 05 ngày). Sau đó vào sổ đăng ký lại việc nhận cha mẹ con và trình Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính bị thất lạc, hư hỏng, không có tên trong sổ lưu
Tờ khai đăng ký lại, sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000,đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nhận cha, mẹ, con - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-070482-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19