Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-070667-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã, Công an huyện, trưởng ban tự quản thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Người yêu có yêu cầu đăng ký lại việc khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ đồng thời xác minh lại đơn xin khai tử. Nếu hợp lệ, vào sổ đăng ký lại khai tử và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp 01 bản chính giấy chứng tử và cấp bản sao theo yêu cầu của người đi khai tử
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Đơn xin đăng ký lại khai tử
Bản chụp sổ hộ khẩu
Giấy Chứng minh nhân dân
Bản sao khai tử (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan đến việc đăng ký khai tử trước đây (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc khai tử - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-070667-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31