Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-070764-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ tư pháp - hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã, Công an huyện, trưởng ban tự quản thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu cần xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình đơn xin đăng ký khai tử quá hạn, và giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ghi vào sổ đăng ký khai tử và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký 01 bản chính giấy khai tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ "Đăng ký quá hạn"
Đơn xin đăng ký khai tử quá hạn
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử quá hạn - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-070764-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
23