Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-071734-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban ngành liên quan, Công an xã, Công an huyện, trưởng ban tự quản thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch có liên quan được ghi bổ sung, điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch
Bước 2: Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. Nếu hợp lệ, điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch, sau đó đóng dấu vào phần đã điều chỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch không phải là sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh
Bản chính giấy khai sinh
Giấy Chứng minh nhân dân
Sổ hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-071734-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
47