Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-071781-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Công an huyện, Công an xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã phải nộp tờ khai theo mẫu và xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (nếu cán bộ Tư pháp không biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự; xuất trình bản sao giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây (nếu có) cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã để đề nghị đăng ký lại khai sinh. Trường hợp đăng lý tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đương sự đã đăng ký việc sinh trước đây thì tờ khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc sinh. Trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ về việc đăng ký việc sinh đã được cấp trước đây
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ và xác minh hồ sơ để khẳng định về tính chính xác của việc đăng ký lại khai sinh (nếu cần), cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký 01 bản chính khai sinh
Bước 3: Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện đăng ký lại khai sinh (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu quy định)
Bản sao giấy khai sinh đã đăng ký trước đây (nếu có)
Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân, các giấy tờ khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh. Mẫu STP/HT/2006-KS.2
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-071781-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
57