Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-071816-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình bản chính cần chứng thực; bản sao các giấy tờ cần chứng thực cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã để đề nghị chứng thực
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực
Bước 3: Sau khi đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì Cán bộ Tư pháp thực hiện chứng thực. Khi chứng thực bản sao từ bản chính người thực hiện chứng thực phải ghi rõ “chứng thực bản sao đúng với bản chính”, ngày, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Bước 4: Trang đầu tiên của bản sao phải được ghi rõ chữ "BẢN SAO" vào chỗ trống phía trên bên phải, nếu bản sao có từ hai tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai
Bản chính, bản sao các giấy tờ cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức 1 2.000đồng/trang
Mức 2 Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang không quá 1.000 đồng, tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [95]
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) điều chỉnh đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) điều chỉnh đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) điều chỉnh đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với Hợp nhất Công ty Nhà nước (Công ty Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập) - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với sáp nhập Công ty (Doanh nghiệp) Nhà nước (Công ty Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập) - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với tách Công ty Nhà nước nước (Công ty Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập) - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Nhà nước - Quảng Bình
Giải quyết khiếu nại lần hai - Quảng Bình
Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền tác giả - Quảng Bình
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Quảng Bình
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định, xếp hạng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định, xếp hạng lại khách sạn đạt 3-5 sao - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Quảng Bình
Thẩm định và cấp giấy chứng nhận Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch - Quảng Bình
Thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch - Quảng Bình
Thẩm định xếp hạng khách sạn đạt 1-2 sao - Quảng Bình
Thẩm định xếp lại hạng khách sạn đạt 1-2 sao - Quảng Bình
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh áp dụng cho dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh (quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với điều chỉnh nội dung hoạt động chi nhánh áp dụng cho dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh (quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với điều chỉnh nội dung kinh doanh của tổ chức kinh tế áp dụng cho dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh (quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy Chứng nhận đầu tư - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là cá nhân - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (nếu có) của công ty hợp danh - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Tặng, cho, thừa kế và bán doanh nghiệp tư nhân (thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân) - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty hợp danh - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp cổ phần hóa công ty nhà nước - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại (công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi chia) - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại (công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi chia) - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành một số công ty cùng loại (công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi chia) - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty cổ phần để thành lập một số công ty cùng loại - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty TNHH hai thành viên trở lên để thành lập một số công ty cùng loại - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên để thành lập một số công ty cùng loại - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hợp nhất một số công ty cổ phần thành một công ty cổ phần mới - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hợp nhất một số công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên mới - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hợp nhất một số công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành một công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên mới - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập một số công ty cổ phần vào một công ty cổ phần khác - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập một số công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên vào một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên khác - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập một số công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vào một công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên khác - Quảng Bình
Đăng ký giải thể công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: Thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính; thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp phát hiện những nội dung thông tin không có hoặc không chính xác với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế - Quảng Bình
Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã đăng ký thành lập mới, thay đổi tên, địa chỉ, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập hợp tác xã - Quảng Bình
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Quảng Bình
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Quảng Bình
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Quảng Bình
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Quảng Bình
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Bình

0
43