Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-072130-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Công an huyện, Công an xã, các cơ quan có thẩm quyền
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình giấy báo tử, và giấy tờ thay cho giấy báo tử, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người chết cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. Sau khi kiểm tra, nếu các giấy tờ đã đủ và hợp lệ, việc khai tử là đúng thẩm quyền thì ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và cấp bản chính khai sinh (01 bản) và cấp số lượng bản sao theo yêu cầu của người đi khai tử
Giấy báo tử hoặc giấy và giấy tờ thay cho giấy báo tử như giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng tử (Bản sao) Mẫu BTP/HT-2006-KT.1a
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
19