Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-072301-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 1-5 ngày. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nhận cha mẹ con đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã viết tờ khai nhận cha mẹ con theo mẫu và xuất trình giấy khai sinh của người được nhận cha, mẹ, con, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người được nhận cha, mẹ, con, các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con. cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã. Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của thành viên đang là cha hoặc mẹ, trừ trường hợp do đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. Sau đó đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, ra quyết định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và cấp bản chính (mỗi bên cấp 01 bản chính) và cấp số lượng bản sao theo yêu cầu
Bước 3: Bổ sung cải chính sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con sau khi có quyết định công nhận cha, mẹ, con
Tờ khai theo mẫu, Giấy khai sinh của người con
Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của cha, mẹ, con
Các giấy tờ đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Mẫu STP/HT/2006/CMC.2 (dùng cho trường hợp đã thanh niên)
Tải về
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Mẫu STP/HT/2006/CMC.3 (dùng cho trường hợp cha, mẹ, người dám hộ nhận cha, mẹ cho con chưa thanh niên)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [2]
TTHC đang xem
Đăng ký khai việc nhận cha, mẹ, con - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-072301-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30