Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-072492-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 1-3 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy sở hữu nhà ở, bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan như: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên, hợp đồng tặng cho, phiếu yêu cầu chứng thực cho cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. Sau đó đọc hợp đồng cho các bên tham gia cùng nghe, chứng thực chữ ký của các bên tham gia hợp đồng, vào sổ chứng thực và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký
Phiếu yêu cầu chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy sở hữu nhà ở, bản sao có công chứng chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Mẫu số 40/HĐTA
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản -Mẫu 31/PYC
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [6]
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-072492-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28