Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-072629-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi Hợp tác xã đại hội xong, có biên bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện sau 15 ngày sẻ giải quyết hoàn tất thủ tục thành lập Hợp tác xã
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thành lập Hợp tác xã lập tờ trình, xây dựng đề án thành lập Hợp tác xã, xây dựng điều lệ Hợp tác xã và gửi đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố) tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, sau đó phổ biến Luật Hợp tác xã 2003, các Thông tư, Nghị định có liên quan đến Hợp tác xã cho các xã viên
Bước 3: + Đại hội thành lập Hợp tác xã.
+ Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) công nhận Hợp tác xã.
+ Làm giấy phép đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
Đơn xin thành lập Hợp tác xã
Hướng dẫn sáng lập viên
Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh
Điều lệ Hợp tác xã
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Danh sách xã viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thành lập Hợp tác xã - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-072629-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13