Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-073749-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện (thành phố), kho bạc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (thành phố)
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin chuyển mục đích và chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường để chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 3: + Sau khi đã hoàn thành các thủ tục và đã có kết quả, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Khách hàng đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận thông báo thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình chứng minh nhân dân, nộp lệ phí để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật đất đai
Các loại giấy tờ khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 7.000 đồng/giấy
Phí thẩm định - Đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn: 50.000 đồng/ hồ sơ - Đối với hộ gia đình, cá nhân ở đô thị: 80.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-073749-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21