Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-073783-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (thành phố)
Bước 2: Sau khi kiểm tra và nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên-Môi trường
Bước 3: + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả về Trung tâm một cửa huyện (thành phố).
+ Hộp gia đình, cá nhân đến tại Trung tâm giao dịch một cửa xuất trình Chứng minh nhân dân, nộp lệ phí để nhận giấy chứng nhận.
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 12 /ĐK)
Các loại giấy tờ khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất (Mẫu 12/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với hộ gia đình, cá nhân ở Đô thị - Phí thẩm định: 80.000 đồng/hồ sơ. - Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/hồ sơ
Đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn - Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ. - Lệ phí địa chính: 0 đồng/ hồ sơ.
Căn cứ pháp lý

0
22