Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-074038-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 7 ngày đến 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuất trình giấy đề nghị vay vốn cho cán bộ phụ trách của xã
Bước 2: Cán bộ phụ trách tiếp nhận đơn, họp tổ vay vốn để xét đưa vào danh sách thành viên tổ vay vốn, kiểm tra và đối chiếu với danh sách hộ nghèo của Ủy ban nhân dân đã được Ban xoá đói giảm nghèo Ủy ban nhân dân xã xét duyệt theo Quyết định 170/2005/QĐ – TTg ngày 8/7/2005. Nếu hợp lệ trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận và cấp giấy giới thiệu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là thành viên tổ vay vốn của Ủy ban nhân dân xã và là hộ nghèo của Ủy ban nhân dân đã được Ban xóa đói giảm nghèo Ủy ban nhân dân xã xét duyệt
Giấy đề nghị vay vốn
Danh sách thành viên vay vốn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hộ nghèo vay vốn - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-074038-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
39