Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-074213-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng số thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vào Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai, Chứng nhận nội dung đăng ký thay đổi vào Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi
Bước 3: Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Khách hàng đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình chứng minh nhân dân, nộp lệ phí để nhận kết quả
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 02 bản; văn bản ủy quyền (nếu có)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi tên
Các giấy tờ pháp lý khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 03/ ĐKTĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp 40.000 đ/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-074213-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31