Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-075249-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng ban có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong thời gian 15 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Bước 2: + Cán bộ phụ trách tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy hẹn cho khách hàng ngày đến nhận giấy chứng nhận. Sau đó thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) ký giấy chứng nhận.
+ Trả giấy chứng nhận cho khách hàng.
Đơn xin đăng ký thành lập Hợp tác xã
Điều lệ Hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp Hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-075249-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9