Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-076395-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản cần có chữ ký chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự nộp văn bản cần có chữ ký chứng thực cho cán bộ trực tại Bộ phận “Một cửa” của huyện (thành phố) để kiểm tra tính chính xác của văn bản
Bước 2: Sau đó, đương sự ký trực tiếp có sự chứng kiến của cán bộ tại Bộ phân “Một cửa” và Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thành phố); sau đó chuyển đến bộ phận văn thư của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) đóng dấu
Bước 3: Vào sổ chứng thực chữ ký, trả hồ sơ và lưu 01 bộ
Văn bản cần có chữ ký chứng thực
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17