Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-079832-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng nộp bản chính cho cán bộ trực tại Bộ phận “Một cửa” của huyện (thành phố) để kiểm tra và viết phiếu chuyển cho cộng tác viên dịch thuật của huyện (thành phố) Đồng Hới về thứ tiếng cần dịch. Khách hàng đến gặp cộng tác viên đưa phiếu chuyển và yêu cầu dịch số lượng bản
Bước 2: Sau khi dịch xong, khách hàng nộp cho cán bộ trực tại Bộ phân “Một cửa” kiểm tra, đóng dấu nghiệp vụ về việc chứng thực chữ của người dịch thuật, trình Đ/c Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký; đóng dấu của Phòng
Bước 3: Vào sổ chứng thực chữ ký, trả hồ sơ cho đương sự và lưu 01 bộ
Bản chính các giấy tờ, văn bản cần dịch và bản dịch của cộng tác viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000đ/trường hợp
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký người dịch thuật trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-079832-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30