Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-079855-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay. Trong trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ chứng thực tại Bộ phận “Một cửa” của huyện (thành phố)
Bước 2: Cán bộ trực Bộ phận "Một cửa" kiểm tra, đối chiếu bản chính. Trong trường hợp bản sao đúng với bản chính thì trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét và ký chứng thực, sau đó sao chụp số lượng theo yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Cán bộ trực Bộ phân “Một cửa” đóng dấu nghiệp vụ theo quy định; vào sổ chứng thực bản sao, sau đó tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000đ/trang; tối đa thu 100.000đ/bản
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [13]
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Quảng Bình
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Bình
Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Bình
Cấp lại giấy tờ có liên quan cho tàu cá sau khi khai thác thuỷ sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam về - Quảng Bình
Đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) - Quảng Bình
Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Quảng Bình
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Quảng Bình
Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Quảng Bình
Cấp giấy phép di dời công trình - Quảng Bình
Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên - Quảng Bình
Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha - Quảng Bình
Thẩm định các dự án phát triển nhà ở - Quảng Bình
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-079855-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23