Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-079918-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay. Trong trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp bản chính tại Bộ phận “Một cửa” của huyện (thành phố)
Bước 2: Cán bộ trực Bộ phận "Một cửa" kiểm tra, đối chiếu bản chính. Trong trường hợp bản sao đúng với bản chính thì trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét và ký chứng thực, sau đó sao chụp số lượng theo yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Cán bộ trực Bộ phân “Một cửa” đóng dấu nghiệp vụ theo quy định; vào sổ chứng thực bản sao, sau đó tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho đương sự
Bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000đ/trang; tối đa thu 100.000đ/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-079918-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26