Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-079928-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Được thực hiện ngay trong buổi làm việc đó, trường hợp hồ sơ nhiều có thể hẹn sang ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu chứng thực đến tại Trung tâm giao dịch một cửa của huyện (thành phố) xuất trình các giấy tờ theo qui định
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp huyện (thành phố) kiểm tra tính hợp pháp của giấy tờ tùy thân, giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó
Bước 3: Người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trực tiếp vào văn bản
Bước 4: Sau khi Lãnh đạo phòng Tư pháp ký chứng thực, cán bộ Phòng Tư pháp ghi lời chứng, vào sổ chứng thực (theo mẫu qui định), tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho đương sự
Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính và bản photocopy).
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, tài liệu tiếng Việt - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-079928-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
8