Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-081617-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Thương mại - dịch vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định, trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện (thành, phố)
Bước 2: Bộ phận Thương mại - dịch vụ thuộc Phòng Công thương huyện (thành, phố) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho khách hàng.
+ Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Công thương có văn bản yêu cầu khách hàng hoàn thiện.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (Mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư 10/2008/TT-BCT)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế
Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ + sinh an toàn thực phẩm
Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với khách hàng sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (Phụ lục 4)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 25.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho tổ chức, cá nhân - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-081617-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24