Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-081691-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin - Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan hoặc cá nhân có nhu cầu đăng ký cung cấp, kinh doanh và sử dụng dịch vụ Iternet làm đầy đủ hồ sơ gửi đến phòng Văn hoá và Thông tin huyện (thành phố)
Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp nhận hồ sơ, khảo sát cơ sở, lấy ý kiến của chính quyền địa phương để tham mưu cho Sở Thông tin - Truyền thông xem xét, giải quyết
Bước 3: Sở Thông tin - Truyền thông tiếp nhận hồ sơ và quyết định giải quyết
Đơn (tờ trình) nêu rõ lý do, mục đích, địa điểm kinh doanh đại lý Internet
Ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) và Phòng Văn hoá - Thông tin
Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông hoặc doanh nghiệp bán lại dịch vụ viễn thông (gọi tắt là bên giao đại lý). Trong hợp đồng phải ghi rõ loại dịch vụ bưu chính viễn thông mà đại lý được phép cung cấp, chất lượng, cước phí và tỷ lệ hoa hồng được hưởng
Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân của người đăng ký kinh doanh (khi nộp đơn đăng ký kinh doanh phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đăng ký kinh doanh)
Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng dự định tổ chức kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cung cấp, kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-081691-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34