Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-081840-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị xin tổ chức biểu diễn nghệ thuật làm đầy đủ hồ sơ gửi đến Phòng Văn hoá và Thông tin huyện (thành phố)
Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp nhận hồ sơ, khảo sát cơ sở, lấy ý kiến của chính quyền địa phương để tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết
Bước 3: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và quyết định giải quyết
Đơn (tờ trình) xin tổ chức biểu diễn nghệ thuật nêu rõ thời gian và địa điểm biểu diễn
Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục giải quyết xin tổ chức biểu diễn nghệ thuật - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-081840-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30