Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-158815-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch tới Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Khi hồ sơ đã đầy đủ, Sở Xây dựng vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả tại Sở Xây dựng theo đúng thời hạn quy định
Đơn đề nghị cấp văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch
Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh, bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình với tỷ lệ thích hợp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-158815-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Kiến trúc
Tình trạng:
Không còn áp dụng

3
24