Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-177364-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ Tư pháp- Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính và nhận kết quả tại Phòng Bổ Trợ Tư pháp, Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Đăng ký hoạt động; Thẻ Tư vấn viên pháp luật cho những người đề nghị cấp Thẻ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Tư vấn pháp luật chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm và hồ sơ của người đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật nộp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp -Sở Tư pháp
- Địa chỉ: 183 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật);
Bước 2:: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;
Bước 3:: - Phòng Bổ trợ tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;
+ Khi tiến hành giải quyết việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật, Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp đồng thời giải quyết cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ tiêu chuẩn theo quy định
Bước 4:: - Phòng Bổ trợ tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.
+ Trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật là đơn vị phụ thộc của trung tâm, thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi hoạt động của Trung tâm
2. Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật phải có ít nhất 01 tư vấn viên pháp luật hoặc một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho chi nhánh
Trung tâm tư vấn phải cử một tư vấn viên hoặc một luật sư làm Trưởng chi nhánh.
Giám đốc Trung tâm không được đồng thời là Trưởng Chi nhánh
Tên gọi Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật phải bao gồm cụm từ “ Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật”. Trong trường hợp Trung tâm thành lập từ 02 Chi nhánh trở lên thì tên gọi của các Chi nhánh này phải có sự phân biệt với nhau
* Hồ sơ đăng ký hoạt động
1. Đơn Đăng ký hoạt động theo mẫu;
2. Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh (trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính)/Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh và xuất trình bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
3. Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Chi nhánh;
4. Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư hoặc Thẻ Tư vấn viên pháp luật của người dự kiến làm Trưởng Chi nhánh (trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính)/Bản sao Thẻ luật sư hoặc Thẻ Tư vấn viên pháp luật của người dự kiến làm Trưởng Chi nhánh và xuất trình bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
* Hồ sơ của người đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật
1. Giấy đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật theo mẫu;
2. Bản sao Bằng cử nhân luật;
3. Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.
* Hồ sơ của luật sư gồm:
1. Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư;
2. Bản sao hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật
Tải về
Giấy đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
22