Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-232923-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu GP-1
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập VPĐD hết hạn, thương nhân làm hồ sơ xin cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, đến nộp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương;
+ Địa chỉ : Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
+ Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân; Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản.
Bước 3: Lãnh đạo Sở ký Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chuyển về phòng Quản lý Thương mại trả kết quả cho thương nhân.
Sở Công Thương trao Giấy phép trực tiếp cho người đứng đầu Văn phòng đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài và người nhận Giấy phép phải ký nhận vào Sổ đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP:
- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện;
- Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.=
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu;
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra Tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Tải về
Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 1.500.000 VNĐ/giấy phép
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-232923-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
28