Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-233224-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại phòng Quản lý Thương mại
- Qua bưu điện
- Qua mạng.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc đến phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký Dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Sở Công Thương xem xét, thẩm định hồ sơ; đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của Thương nhân vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hướng dẫn và thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (Theo mẫu);
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:
+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;
+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.
Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ sau:
- Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (Theo mẫu);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp 20.000 đồng/ hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-233224-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
31