Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-242352-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương (Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Sở Công thương.
- Địa chỉ: Số 11 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Công thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trong thời gian 05 (năm) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của các cơ sở, trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sơ không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.
- Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc Sở Công Thương thành lập đoàn thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.
- Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt”, trường hợp không đạt: Phải ghi rõ lý do và thời hạn thẩm định lại (tối đa là 3 tháng), sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định được ghi tại Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục đến Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì Đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.
- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “đạt yêu cầu”, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho cơ sở.
Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến tại Sở Công thương nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 7, Chương 2, Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương.
Cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương, có công suất thiết kế:
- Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống
- Bia: từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống
- Nước giải khát: từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống
- Sữa chế biến: từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống
- Dầu thực vật: từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống
- Bánh kẹo: 20.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống
- Bột và tinh bột: từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống
- Bao bì chứa đựng các sản phẩm trên.
Trường hợp Giấy chứng bị mất, bị thất lạc hoặc bị hỏng.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Trường hợp giấy chứng nhận được cấp đã hết hiệu thi hành, trước 06 tháng (tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn) cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề: sản xuất, chế biến thực phẩm;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định;
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được huấn luyện kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, chế biến do cơ sở có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định.
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến hoặc danh sách cán bộ của cơ sở đã được chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế cấp theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 150.000 đồng/lần
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100.000 triệu đồng/tháng 2.000.000 đồng/lần/cơ sở
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≥ 100.000 triệu đồng/tháng 3.000.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22