Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-282456-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Sở Y tế: là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính + Phòng Y tế: là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Y tế của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Thời hạn giải quyết: - Phòng Y tế tiến hành thẩm định: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Sở Y tế cấp giấy phép: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng Y tế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Phụ lục 4: Mẫu giấy phép hoạt động sơ cấp cứu chữ thập đỏ- ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 17/2014/TT-BYT đến phòng Y tế huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết.
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng Y tế phải có văn bản hướng dẫn trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng Y tế, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 3, chương II, Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều kiện hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
- Cơ sở vật chất:
+ Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2
+ Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
+ Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
+ Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
+ Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Trang thiết bị sơ cấp cứu:
+ Bộ nẹp cố định gãy xương;
+ Bông, băng, băng garo, gạc, cồn sát trùng;
+ Túi cứu thương;
+ Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;
+ Cáng cứu thương;
+ Xe cứu thương (nếu có).
- Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.
- Phạm vi hoạt động chuyên môn:
+ Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT;
+ Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động.
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Quy chế hoạt động của trạm sơ cấp cứu.
Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-282456-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18