Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-282507-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) và nhận kết quả tại Sở Giao thông vận tải tỉnh
Thời hạn giải quyết: Sở Giao thông vận tải thẩm định và ra quyết định phê duyệt là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong quá trình vận hành, khai thác bến, nếu phát hiện những yếu tố bất hợp lý ảnh hưởng đến an toàn, khai thác bến, chủ bến đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành, khai thác cho phù hợp với điều kiện khai thác của bến thì Chủ bến nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến (hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người gửi) đến Sở Giao thông vận tải.
- Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
- Bộ phận trực tiếp xử lý: Phòng Quản lý giao thông.
- Điện thoại: (052) 3821208
* Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:
Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân.
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến theo mẫu (bản chính);
Quyết định thành lập hoặc giấy cấp phép hoạt động của bến còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng);
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (bản sao công chứng);
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực (bản sao công chứng);
Dự thảo Quy trình vận hành, khai thác bến;
Các tài liệu khác liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/06/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-282507-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23