Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-283360-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án tại Sở Xây dựng, địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình.
+ Đối với các loại dự án bất động sản khác, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án tại các Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, tết).
Bước 2: Cơ quan đầu mối thẩm định kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo, hướng dẫn để chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ còn thiếu.
Bước 3: Cơ quan đầu mối có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành. Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng: Cơ quan đầu mối thẩm định tổng hợp hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng để trình UBND tỉnh phê duyệt, cơ quan đầu mối thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.
(Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt
(Quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(Quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.
(Quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
(Quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13): Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.
Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng
Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:
+ Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);
+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực).
Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.
Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:
+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.
+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo quá trình thực hiện dự án
Tải về
Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng
Tải về
Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án
Tải về
Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án
Tải về
Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án
Tải về
Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án
Tải về
Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-283360-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27