Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS142
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận giao dịch một cửa và nhận Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở KH-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ và nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư; gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các cơ quan liên quan; lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho nhà đầu tư
Bước 3: UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh bị sáp nhập, mua lại; tóm tắt thông tin về nội dung sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đề xuất (nếu có)
Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp
Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên
Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại
Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có thay đổi)
Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại mục III, Phần II Quyết định này (đối với trường hợp cấp Giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: Nộp 2 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1 hoặc I-3 và phụ lục IV-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí Đối với trường hợp gắn với thủ tục ĐKKD: 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS142
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
26