Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS153
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch, Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền: Nộp hồ sơ hợp lệ và nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT; nộp lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nhận Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nhận Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao GCNĐKDN) trực tiếp tại Phòng ĐKKD và ký nhận vào Phiếu trả kết quả hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua dịch vụ chuyển phát
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải cấp Bản sao GCNĐKDN cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Giấy đề nghị phải cấp Bản sao GCNĐKDN
Xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN.
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ thì phải xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 2.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [19]
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Bình
Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Quảng Bình
Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo - Quảng Bình
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Bình
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Bình
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Quảng Bình
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Quảng Bình
Đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Đăng ký lần đầu) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Quảng Bình
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Quảng Bình
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 - Quảng Bình
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS153
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33