Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS24
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục KT & BVNL thuỷ sản Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tàu cá tại Chi cục KT&BVNL thuỷ sản Quảng Bình. Địa chỉ số 03, Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật.
Bước 2: Chi cục KT & BVNL thuỷ sản xét gia hạn giấy phép KTTS trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp không gia giấy phép thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được gia hạn trong trường hợp quy định tại mục II Thông tư 02/2006/TT-BTS:
- Mỗi giấy phép được gia hạn không quá 03 lần, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng
Đơn xin gia hạn giấy phép KTTS
Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (Bản sao có công chứng)
Giấy phép đã được cấp
Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép Khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản 20 000 đồng
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS24
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31