Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS272
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: Tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, thụ lý hồ sơ ghi phiếu hẹn
Bước 2: Sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu trong thời gian 02 ngày làm việc, trình đề xuất lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét có ý kiến 01 ngày, trình lãnh đạo UBND tỉnh xét giải quyết trong thời hạn 01 ngày
Bước 3: Bộ phận chuyên môn nhận lại hồ sơ chuyển văn thư vào sổ, nhân bản, đóng dấu và có trách nhiệm giao lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức theo phiếu hẹn (PLS2)
+ Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh đề nghị cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức
+ Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên - Môi trường
+ Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản của tổ chức
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường
+ Dự thảo giấy phép của UBND tỉnh kèm theo đĩa mềm dự thảo giấy phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21