Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS299
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục KT & BVNL thuỷ sản Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn trả hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp Chi cục làm mất giấy tờ: Sau 15 ngày kể từ lần thông báo thứ 3, nếu không có tranh chấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận, giấy phép có liên quan theo thẩm quyền, để khôi phục lại hoạt động cho tàu cá.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại giấy tờ có liên quan cho tàu cá sau khi khai thác thuỷ sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam về tại Chi cục KT&BVNL thuỷ sản Quảng Bình. Địa chỉ số 03, Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục KT & BVNL thuỷ sản tiến hành thực hiện công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá, cấp các giấy tờ có liên quan theo thẩm quyền, để khôi phục lại hoạt động cho tàu cá theo quy định (theo phân cấp quản lý).
Trường hợp Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm mất các giấy tờ lưu giữ thì phải cấp Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời, đồng thời thông báo ba lần trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc mất các giấy tờ nói trên. Sau 15 ngày kể từ lần thông báo cuối cùng, nếu không có tranh chấp, Giấy đăng ký tàu cá trước đây hết hiệu lực, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiến hành cấp lại các giấy tờ liên quan cho chủ tàu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phù hợp với chủ trương phát triển của ngành.
Thực hiện và trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản
Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản:
Đơn đề nghị cho phép tàu cá trở về và cấp lại các giấy tờ có liên quan để tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam
Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản với đối tác nước ngoài (bản chính tiếng việt hoặc bản sao dịch sang tiếng việt có công chứng)
Các giấy tờ đã được Tổng cục Thủy sản cấp cho tàu cá đi khai thác ở ngoài vùng biển Việt Nam (trường hợp bị mất các giấy tờ đã được cấp, chủ tàu phải có đơn trình báo lý do mất, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp mất các giấy tờ ở nước ngoài thì chủ tàu phải xin xác nhận của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cho phép tàu cá trở về và cấp lại các giấy tờ có liên quan để tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 40 000 đồng
Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản 20 000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy tờ có liên quan cho tàu cá sau khi khai thác thuỷ sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam về - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS299
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22