Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS303
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật Nông nghiệp & Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chứng nhận gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp &PTNT, số 15 đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và Chủ nhật.
Bước 2: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn đánh giá tổ chức chứng nhận gồm 3-5 thành viên am hiểu về lĩnh vực chỉ định
Bước 3: Trong vòng 25 (hai lăm) ngày làm việc, Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại Tổ chức chứng nhận theo quy định. Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm không phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Đoàn đánh giá liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục và thông báo kết quả đánh giá cho tổ chức chứng nhận (thời gian khắc phục của tổ chức chứng nhận không tính vào thời gian làm việc của Đoàn đánh giá). Nếu tổ chức chứng nhận đạt yêu cầu, Đoàn đánh giá lập biên bản đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT ra quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận
Bước 4: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được Biên bản đề nghị chỉ định của Đoàn đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận. Quyết định chỉ định phải nêu chi tiết phạm vi chỉ định và có hiệu lực không quá 05 (năm) năm
Bước 5: Sở NN&PTNT thông báo và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và Chủ nhật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp
Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 về lĩnh vực đề nghị chỉ định
Có hoặc thuê người lấy mẫu, người kiểm định được chỉ định, phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định
Có nhân viên đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên); có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên môn phù hợp với hoạt động về chứng nhận sản phẩm, hàng hoá tương ứng; có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị chỉ định; được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý
Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng về lĩnh vực đề nghị chỉ định
Đơn đề nghị chỉ định tổ chức chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2d của Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT
Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Sổ tay chất lượng của tổ chức chứng nhận theo TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996
Tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp
Danh sách nhân viên đánh giá
Mẫu Giấy chứng nhận của Tổ chức chứng nhận có nội dung phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục 12 hoặc Phụ lục 14 của Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận do Tổ chức công nhận cấp và các tài liệu liên quan về phạm vi được công nhận (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chỉ định tổ chức chứng nhận
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận của Tổ chức chứng nhận
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS303
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26