Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS305
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật Nông nghiệp & Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ gửi qua Bưu điện thì thời gian tính từ ngày đóng dấu công văn đến trên hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định lại Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh, doanh giống thủy sản nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Nông nghiệp và PTNT - Số 15 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình, vào trong giờ hành chính của các ngày trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp và NTTS tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng
Bước 3: Phòng KTNN& NTTS cử cán bộ tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở trước khi cấp giấy chứng nhận
Trường hợp khi kiểm tra thực tế, xét thấy cơ sở không đảm bảo đủ các điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản thì sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận, đồng thời có văn bản trả lời cơ sở và nêu rõ lý do từ chối
Bước 4: Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống thủy sản nhận giấy Chứng nhận tại phòng kỹ thuật Nông nghiệp và NTTS - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình - Số 15 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình, vào trong giờ hành chính của các ngày trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống
Cơ sở nhập giống thủy sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe, dịch bệnh và có giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ Đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản hoặc ngành sinh học
Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thương phẩm, đàn giống bố mẹ phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thủy sản hoăc chuyên ngành nuôi trồng thuỷsản
Cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật
Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương
Tổ chức, cá nhân khi sản xuất kinh doanh giống thủy sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 11- Nghị định số 59/ NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, cụ thể như sau:
1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân)
Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS305
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30