Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật Nông nghiệp & Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT, số 15 đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và Chủ nhật.
Bước 2: Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký và ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận nếu đủ điều kiện. Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo lại rõ lý do.
Bước 4: Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo và trả kết quả bằng văn bản vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và Chủ nhật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cán bộ có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ Đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ ba năm trở lên
Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này
Có cơ cấu tổ chức đáp ứng việc kiểm tra, đánh giá; quy định, chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người kiểm tra, đánh giá
Có quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VieetGAP
Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại phụ lục 2 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có mang theo bản chính để đối chiếu)
Mẫu Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30